Счетоводната кантора е създадена през 2013 г. с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и консултации.

Екипът на фирмата се състои от дипломирани счетоводители с дългогодишен опит в предприятия от различни сфери на икономиката и правото, както и от млади и амбицирани счетоводители.

Перфекционизма, професионализмът и компетентността са приоритети в нашата професия и са основен фактор за това Вие да имате пълното спокойствие за правилно развитие и управление на вашия бизнес.

Предимствата ни са в познаване на специфични моменти в нормативната база и икономическите реалности и в добрите ни взаимоотношения със служители от данъчната администрация, финансови институции, одитори и независими експерти.

Добрите договорни и извън договорни услуги и взаимоотношения с клиентите, които предлагаме на нашите клиенти , както и конфиденциалността и дискретността, с които работим, са характерни черти за нашата счетоводна къща.

Кантората активно участва в различни икономически форуми и е член на Асоциация на счетоводните къщи и Съюз на счетоводителите в България, както и в много други икономически организации.